LÆGEN

Ulf Bern Jensen (f. 1950)
Speciallæge i almen medicin

Uddannet i 1982 på Københavns Universitet

Speciallæge i Almen Medicin

Praktiserende læge siden 2002

 
Medlem af:

Dansk Selskab for Intern Medicin

Dansk selskab for Almen Medicin

American Academy of Family Physicians


Øvrigt
 Udover speciallægeuddannelsen i almen medicin har læge Ulf Bern Jensen lang klinisk erfaring i de tre specialer psykiatri, kirugi inkl. gynækologi og intern medicin. Læge Ulf Bern Jensen har arbejdet ca. 5 år som henholdsvis distriktslæge i Grønland og assistentlæge samt overlægevikar i intern medicin i Sverige og Norge. 


Overenskomst med sygesikringen: Ja