PERSONALE

 

Sekretærerne

Lægeklinikken har 3 sekretærer, Lone Zinkernagel, Dorrit Pedersen og Pernille Jeppesen.
De arbejder på skift, så kun to er på arbejde af gangen.

Udover at være den første kontakt til patienterne, når De ringer til klinikken, deltager de i mindre grad i det kliniske arbejde med besvarelse af prøver, undersøgelse af urin, receptudskrivning samt antabusbehandling m.m

Dorrit og Pernille er uddannet Social og Sundhedsassisteter og arbejder desuden i klinikken med sygepleje opgaver.

  lkdjfakldfjakljfakld                           
Lone   Dorrit
   
Pernille    

 

Sygeplejerske
 

Sygeplejerske Rikke Briendahl Knudsen

Uddannet i 1995 på Rigshospitalet

Har tidligere arbejdet både på Rigshospitalet, Kalundborg Sygehus og i hjemmeplejen.
Har været ansat hos læge Ulf Bern Jensen siden april 2016

Øvrigt
Udover sygeplejerskeuddannelsen har Rikke B. Knudsen mere end 20 års erfaring og i samråd med lægen vil hun kunne hjælpe med kontrol af diabetes, forhøjet blodtryk, KOL, blodfortyndende behandling, div. vaccinationer, sårbehandling, fjernelse af suturer efter operation, øreskylning, graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser m.m.

Rikke tager også på besøg i hjemmet hos de patienter, der har vanskeligt ved at komme til klinikken eller på laborartoriet til blodprøver.

Lægevikar

 
De dage hvor Ulf Bern Jensen ikke er til at træffe på klinikken vikarierer læge Jørgen Kurt Gylling.
 
Jørgen  
   
Rerservelæge  
I klinikken arbejder der også skiftende reservelæger et halvt år ad gangen. Reservelægen er uddannet læge og er ansat i klinikken som led i videreuddannelse og arbejder under supervision.
 

 

   

Reservelæge Joel E. Jörn

er ansat i klinikken fra 1. marts 2020 til 31. august 2020