Læger

Ulf
Klinikkens faste læge

Ulf Bern Jensen, Speciallæge i almen medicin

Uddannet i 1982 på Københavns Universitet

Speciallæge i Almen Medicin

Praktiserende læge siden 2002

Medlem af:

Dansk Selskab for Intern Medicin

Dansk selskab for Almen Medicin

American Academy of Family Physicians

Øvrigt
Udover speciallægeuddannelsen i almen medicin har læge Ulf Bern Jensen lang klinisk erfaring i de tre specialer psykiatri, kirugi inkl. gynækologi og intern medicin. Læge Ulf Bern Jensen har arbejdet ca. 5 år som henholdsvis distriktslæge i Grønland og assistentlæge samt overlægevikar i intern medicin i Sverige og Norge.

I forbindelse med ferie eller lignende afløser speciallæge i almen medicin, Jørgen Kurt Gylling

Jørgen