KONSULTATION

OBS ! Vedr. COVID-19 (Corona virus)
 
I henhold til SST retnings linier ang COVID-19 (Corona virus), bedes alle holde sig orienteret via SST.dk / Nyhederne.
 
Som det anbefales fra SST:
Telefonisk kontakt til læge
Som led i afbødningen af den første COVID-19-epidemibølge i Danmark opfordres personer med lette luftvejssymptomer generelt til at blive hjemme samt at holde afstand og vise hensyn til andre menne-sker.
Ved behov for lægehjælp opfordres til telefonkontakt, men ikke selvhenvendelse uden forudgående af-tale.
Stoppet næse eller løbenæse er typisk ikke tegn på COVID-19
 
Patienter med moderate til svære luftvejssymptomer, der kan give mistanke om COVID-19, skal således telefonisk kontakte praktiserende læge, lægevagt eller akuttelefon med henblik på vurdering. Videokon-sultation kan med fordel anvendes, hvor det er tilgængeligt.
 
 
Efter følgenede er klinikkens kontakt info :
Der er konsultation dagligt fra mandag - fredag kl. 9.00-16.00. Presserende konsultationer kan aftales med sekretæren.
 
Forudbestilte konsultationer kl. 9.00-11.00 og kl. 14.00-16.00.
 
Åben konsultation dagligt for akutte opståede sygdomme fra kl. 11.00-12.00, hvor patienterne kommer ind i den rækkefølge de dukker op.
 
Onsdag udfører Ulf Bern Jensen adminstrativt arbejde og tager ikke mod patienter.
 
Torsdag er Ulf Bern Jensen i satellitklinikken på Odden, læge Jørgen Gylling er vikar denne dag.